Integritetspolicy

Senast uppdaterad 4 april 2024

Vilka vi är

Vår webbplatsaddress är https://webbn.se. Vid frågor om vår integritetspolicy når ni oss på jonathan@webbn.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in

Webbn samlar in uppgifter som för- och efternamn, e-postadress och företagsnamn via hemsidans kontaktformulär. Liknande uppgifter kan även komma att samlas in av Webbn om kontakten sker med andra medel såsom telefon eller e-post. Uppgifterna samlas in för att bibehålla en effektiv kommunikation inom en affärsrelation. Personuppgifterna Webbn samlar in kommer inte att delas med någon trejde part.

Webbn tillämpar vid tid gällande integritetslagstiftning för behandling av alla personuppgifter.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Era personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen uppgifterna samlades in för.

Cookies

Denna webbplats använder sig av cookies. Du kan läsa mer i vår cookies policy.

Tredje-partstjänster

Webbn använder sig av ett antal tredje-partstjänster för att förbättra användares upplevelse. Dessa kan komma att samla information under ditt besök på hemsidan för att kunna utföra sina tjänster. Ett par av dessa hittar du här nedan, ytterligare om dessa och den fullständiga listan hittar du i vår cookie policy.

- Google Analytics

Webbn använder Google Analytics för att samla statistik gällande hur användare navigerar webbplatsen. Dess sekretesspolicy tillämpas.

- reCaptcha

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor tillämpas.

- Complianz

Denna webbplats använder Complianz Integritetspaketet för WordPress, för att såväl samla in som registrera samtycke via webbläsare och enheter. För denna funktionalitet så kommer din IP-adress att göras anonym och lagras i vår databas. Denna tjänst hanterar ingen personlig identifierbar information och delar ingen data med tjänsteleverantören. För mer information, se Complianz Integritetspolicy.

Dina rättigheter

Hör av dig till jonathan@webbn.se om du önskar nyttja någon av dessa rättigheter.

- Rätt till insyn av personuppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta e-postadressen ovan för att utnyttja din insynsrätt.

- Rätt till rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar uppgifter som är felaktiga eller vilseledande.

- Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv. Men notera att information som vi är skyldiga att behålla av hänsyn till andra rättsliga åtaganden (som till exempel bokföringslagen) inte kommer att raderas.

- Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

- Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar uppgifter om dig med grund i våra uppgifter eller på grundval av en intresseavvägning har du rätt att protestera mot vår behandling av uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

- Dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta e-postadressen ovan för att få ut dina personuppgifter.

- Du kan klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du informerar oss om du anser att vi inte följer reglerna i personuppgiftslagen. Säg gärna till först genom den kontakten eller kanalen du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Du gör detta till Datatilsynet.

Ändringar i policyn

Webbn förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna policy. Dessa ändringar publiceras då på denna sida.