Tidigare uppdrag

Beliva

Beliva AB drivs av Bengt och Lillemor Ivansson och under sommaren 2023 har vi byggt deras nya webbsida. Då de två ägarna arbetar med olika former av uppdrag så presenterar sidan information om de respektive verksamheterna separat. Majoriteten av hemsidan har även engelsk översättning.

I företaget så arbetar den tidigare näringslivschefen Bengt med uppdrag rörande ”Bistånd”, ”Samhällsutveckling” och ”Näringsliv” medan sjukhuspastorn Lillemor arbetar med coaching för enskilda och par.

Leverantörsträffen

Hemsidan beställdes av Lars Koverberg Consulting AB. Dess syfte är att erbjuda relevant information inför träffen. Den skapades mellan december och januari 2023.

Leverantörsträffen är ett event för företagare. Det är dagen då offentlig sektor, stora och små företag inom industrin och tjänsteföretag träffas i Skellefteå.

Obs: I och med att träffen redan inträffat så har ägaren valt att ta ner sidan. Se bilder från den här.

Skolföreningen Växa

Ett större arbete på fem hemsidor åt Skolföreningen Växa. Här förfrågades en enklare webbsida åt själva skolföreningen och fyra av större slag åt dess verksamheter.

Skolföreningen Växa är en ideel förening i Skellefteå vars syfte är att driva utbildning på kristen värdegrund.

Örviken

Hemsida för byn Örviken, som beställdes av Örvikens Byaförening. Sidan ska sprida information om byn och vad som finns tillgängligt där. Den har bland annat också ett nyhetsbrev där du får information om aktuella händelser i byn och en version på engelska. Sidan skapades under sommaren 2021.

Örviken är en by i Skellefteå kommun och dess byaförening jobbar bland annat med att sköta om byn och arrangera aktiviteter där.